לחפצים בביקור במוזיאון בגליל המערבי לפניכם ארבעה מוזיאונים בנושאים שונים הפעילים באזור.